NUTRIČNÍ AKADEMIE

NUTRIČNÍ AKADEMIE
Termín realizace: 1. května 2013 až 30. června 2014

Projekt realizovala vzdělávací agentura InfoPoint Občanského sdružení Anabell.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky jako schválený projekt OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, reg. číslo CZ.1.07/3.2.13/04.0055.

 

Předmětem a cílem projektu bylo vyvinout a rozšířit nabídku dalšího vzdělávání o dva nově vytvořené vzdělávací programy pro cílovou skupinu zdravotnických pracovníků Pardubického kraje. Vzdělávání bylo orientováno na problematiku poruch příjmu potravy, výživy a nutričních zásad. V rámci projektu byl vytvořen program 4 tříhodinových webinářů s nabídkou 2 individuálních konzultací pro každého jednotlivého frekventanta a program čtyř jednodenních seminářů se skripty k problematice poruch příjmu potravy. V obou programech se řešila mj. otázka stravovacích zvyklostí a sociálně-psychologických charakteristik tohoto onemocnění. K oběma vzdělávacím programům byla metodičkou projektu a lektory/autory zpracována metodika výuky každého z nich. Obsahová rovina projektu reagovala na změny a trendy v nových směrech a doporučeních pro výživu a stravování 21. století a v přístupech k problematice poruch příjmu potravy. Projekt se také specializoval na nové trendy v andragogice a zahrnoval kombinaci klasického prezenčního vzdělávání se vzděláváním formou webinářů.


 Zpět na seznam projektů