ROZVOJ PSYCHOSOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

ROZVOJ PSYCHOSOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ
Termín realizace: 1. ledna 2013 až 31. března 2014

Projekt realizovala vzdělávací agentura InfoPoint Občanského sdružení Anabell.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky jako schválený projekt OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, reg. číslo CZ.1.07/3.2.04/04.0041.

 

Předmětem a cílem projektu bylo podpořit nabídku dalšího vzdělávání určenou pro cílovou skupinu sociálních pracovníků a pracovníků tzv. pomáhajících profesí Jihomoravského kraje. V projektu byly vytvořeny specifické vzdělávací programy v sociálních službách, a to konkrétně odborný sebezkušenostní výcvik Psychosociální dovednosti (54 hodin), kazuistický seminář Poradenské dovednosti (16 hodin) a výcvik Individuální plánování prostřednictvím ICT metod (44 hodin). Nově vytvořené vzdělávací programy byly ověřeny v pilotáži na cílové skupině 30 osob; na základě zpětné vazby budou obsahy vznikajících programů korigovány a po ukončení realizační fáze projektu následně nabízeny jako komerční produkty. Projekt byl zaměřen na cílovou skupinu osob pracujících v oborech nejvíce ohrožených syndromem vyhoření nebo přetížeností z komunikace s klienty v náročných životních a sociálně nepříznivých situacích. Byl rovněž zaměřen na rozvoj psychosociálních i poradenských dovedností, včetně dovednosti společně s klientem individuálně plánovat průběh poskytované sociální služby, což je téma, které je dlouhodobě při inspekcích kvality sociálních služeb zjišťováno jako nedostatečné.


 Zpět na seznam projektů