BEze STudu

BEze STudu
Termín realizace: 1. ledna 2013 až 30. června 2015

Projekt realizovalo Kontaktní centrum Anabell Praha.

Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky jako schválený projekt OP Lidské zdroje a zaměstnanost v oblasti Podpora sociální integrace a sociálních služeb, reg. číslo CZ.1.04/3.1.02/86.00018.

Předmětem a hlavním cílem projektu byla realizace registrované sociální služby Odborné sociální poradenství pro cílovou skupinu osob s chronickým duševním onemocněním, konkrétně s poruchami příjmu potravy,  v rozsahu základních činností dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (základní a odborné sociální poradenství), a fakultativních činností (psychoterapie), včetně doprovodné aktivity, kterou byla specifická podpora na internetu (netstreetwork II.). Klíčové aktivity byly poskytovány v kamenné Poradně v Kladně jako nově zřizovaném pracovišti a dále prostřednictvím tzv. terénní poradny BEze STudu ve Středočeském kraji. Podporu poskytovali dva sociální pracovníci a jeden psychoterapeut. Netstreetwork II. jako doprovodná aktivita registrované sociální služby byl poskytován třetím sociálním pracovníkem a jeho specifickou činností v prostředí internetu. Klíčové aktivity sloužily především k motivaci klienta k léčbě, k vyhledání odborné ambulantní pomoci, k jeho znovuzařazení se do společnosti, ke zvýšení úrovně jeho zaměstnanosti, adaptability i pracovní flexibility.


 Zpět na seznam projektů