Bez jídla to nejde!

Bez jídla to nejde!
Termín realizace: 1. ledna 2013 až 30. června 2015

Projekt realizovalo Kontaktní centrum Anabell Brno.

Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky jako schválený projekt OP Lidské zdroje a zaměstnanost v oblasti Podpora sociální integrace a sociálních služeb, reg. číslo CZ.1.04/3.1.02/86.00020.

Předmětem a cílem projektu byla realizace dvou sociálních služeb registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a to Odborného sociálního poradenství v rozsahu základních činností (ambulantní poradenství tváří v tvář a pomocí e-mailové komunikace) i fakultativních činností (psychologické poradenství a terapie, nutriční poradenství) a Telefonické krizové pomoci (základní činnosti). Záměrem projektu bylo prostřednictvím uvedených služeb umožnit klientům vést co nejobvyklejší způsob života a podpořit je v řešení problémů chronického psychického onemocnění. Projekt tvořilo 6 klíčových aktivit: Poradna Anabell, Psychologické poradenství a psychoterapie, Internetové poradenství, Linka Anabell, Nutriční poradna a Metodika a řízení projektu.


 Zpět na seznam projektů