Mezi námi

Projekt byl v roce 2022 spolufinancován ze zdrojů Národního dotačního titulu RODINA, KÚ Jihomoravského kraje, KÚ Středočeského kraje, KÚ Moravskoslezského kraje, Magistrátu města Brna a Magistrátu města Ostrava.

    

 

Projekt je realizován ve všech pobočkách Anabell, tj. v Brně, v Praze i v Ostravě.

Projekt „Mezi námi“ má v Anabell již pětiletou tradici, jeho realizaci jsme započali s podporou NF Avast a od té doby získáváme pravidelnou podporu i z dalších veřejných zdrojů. Projekt se zaměřuje na podporu rodin pečujících o dítě s duševním onemocněním, a to na základě principů metody Otevřeného dialogu. Tento přístup, který je v Anabell jedním z hlavních a nejdůležitějších, je vůči rodině velmi participativní a otevřený, zapojuje více odborníků současně, poskytuje rodině větší transparentnost podpory, kterou využívá, a tak intenzivně zplnomocňuje rodiny při řešení jejich obtížné situace. V rámci projektem realizovaného odborného poradenství s využitím multidisciplinárního týmu předcházíme ohrožení rodiny a problémům vedoucím k její nestabilitě a dysfunkčnosti. Podporujeme rodiny v řešení obtížných situací u dětí, například v poruchách učení, hyperaktivitě, ve změnách přicházejících v období puberty, jež se u dítěte s duševním onemocněním může projevovat odlišným způsobem, řešíme výživové problémy spojené s poruchami příjmu potravy.

Rodinám zapojeným do projektu můžeme díky finanční podpoře z výše uvedených zdrojů nabídnout až 5 setkání rodinného poradenství s multidisciplinárním týmem ve složení case managerka (sociální pracovnice), psycholog nebo rodinný terapeut a nutriční terapeut, a to podle potřeb rodiny a povahy obtíží, kvůli kterým naše služby vyhledají. Možné jsou i individuální schůzky s jednotlivými odborníky. Rodiče budou moci také využít nabídky účasti na Svépomocné podpůrné skupině.

 

Při práci s rodinou využíváme tzv. Rodičovský plán, který pomáhá všem zúčastněným, tedy samotné rodině i odborníkům, sledovat jednotlivé kroky a domluvy v řešení situace, která se rodiny týká.

Všechny aktivity projektu jsou pro zapojené rodiny bezplatné.

Bližší informace a kontakty na jednotlivé pobočky Anabell jsou k dispozici zde: Nabízíme - Rodinné poradenství | Centrum Anabell, z.ú.  

Kontaktní centrum Anabell Brno

 

Kontaktní centrum Anabell Praha

    

 

Kontaktní centrum Anabell Ostrava

  

 

V případě zájmu o zapojení do projektu kontaktujte, prosím, přímo vedení jednotlivých poboček.

 

Součástí projektu je i vydávání našeho pravidelného Newsletteru Anabell, jeho jednotlivá čísla najdete zde: http://knihovna.anabell.cz/newslettery. Autorkou a redaktorkou Newsletteru je tisková mluvčí Centra Anabell Mgr. Marie Novotná (kontakty viz http://www.anabell.cz/cz/lide).

 

Projekt „Mezi námi“ vhodně navazuje na strategické dokumenty v jednotlivých městech či krajích realizace projektu, zejména na Komunitní plán sociálních služeb města Brna 2020-2022, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihomoravského kraje na 2021-2023, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hl. m. Prahy na 2019-2021, 5. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019–2022 a na Národní akční plán pro duševní zdraví na roky 2020-2030.

 

Děkujeme za podporu pro naši práci.


 Zpět na seznam projektů