NO-XS

NO-XS
Termín realizace: 1. dubna 2011 až 31. března 2014

Projekt realizovalo Kontaktní centrum Anabell Ostrava.

Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky jako schválený projekt OP Lidské zdroje a zaměstnanost v oblasti Podpora sociální integrace a sociálních služeb, reg. číslo CZ.1.04/3.1.02/67.00068.

Předmětem a cílem projektu byla realizace jednotlivých programů registrované sociální služby Odborné sociální poradenství pro specifickou cílovou skupinu osob s chronickým duševním onemocněním, konkrétně s poruchami příjmu potravy v Moravskoslezském kraji. Podpora byla poskytována ambulantní formou a byla tvořena odbornými poradenskými programy v nabídce týmu sociálních pracovníků, psychologů a nutričních poradců. Záměrem projektového týmu bylo prostřednictvím specializovaného odborného sociálního poradenství a jeho fakultativních programů umožnit klientům vedení co nejobvyklejšího způsobu života: nabídnout snadno dostupnou službu, možnost anonymity, podporu při vyhledání odborné pomoci a postupné přenášení odpovědnosti za motivaci k léčbě a uzdravení se na samotné klienty. V rámci projektu byly vydány i dvě svépomocné publikace.


 Zpět na seznam projektů