Rozvoj a realizace fakultativní služby k Odbornému sociálnímu poradenství v Anabell Praha

Rozvoj a realizace fakultativní služby k Odbornému sociálnímu poradenství v Anabell Praha
1. 7. 2021 – 30. 6. 2023

Projekt v rámci OP Zaměstnanost, registrační číslo CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017130. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

Rozpočet projektu: 6 899 362,50 Kč

Projekt je zaměřen na zvyšování kvality života osob s poruchou příjmu potravy, případně s komorbiditou tohoto onemocnění a užívání návykových látek prostřednictvím peer podpory a multidisciplinárních týmů odborníků rozličných profesí. Současně bude v rámci projektu vytvořen interní vzdělávací program pro peer-konzultanty Anabell obsahující diagnostiku připravenosti peera pro výkon profese a snížení pravděpodobnosti relapsu při jeho práci s klienty.


 Zpět na seznam projektů