Implementace prvků evaluace a jednotné mapování potřeb a schopnosti sociálního fungování klientů s psychickým onemocněním jako nástroj pro profesionalizaci sociálních služeb v Anabell

Implementace prvků evaluace a jednotné mapování potřeb a schopnosti sociálního fungování klientů s psychickým onemocněním jako nástroj pro profesionalizaci sociálních služeb v Anabell
1. 9. 2020 – 31. 8. 2022

Projekt v rámci OP Zaměstnanost, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015206. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

Rozpočet projektu: 1 395 265,00 Kč

 

Obsahem projektu je profesionalizace sociální práce v Centru Anabell, z. ú. v pobočce Kontaktní centrum Anabell Praha, a to prostřednictvím zdokonalení se v prvcích evaluace vlastní sociální práce a jednotným mapováním potřeb klientů.

 

S výstupy projektu se můžete seznámit zde:


 Zpět na seznam projektů