Standardizace sociální práce v případě kontaktu s klientem s poruchou osobnosti a dg ADHD

Standardizace sociální práce v případě kontaktu s klientem s poruchou osobnosti a dg ADHD
Termín realizace: 1. 4. 2020 – 31. 3. 2022

Projekt v rámci OP Zaměstnanost, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015178. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

Rozpočet projektu: 1 558 186,00 Kč

 

Obsahem projektu je profesionalizace sociální práce s osobami s poruchou osobnosti a ADHD ve smyslu komorbidity poruch příjmu potravy. Projektem budou podpořeni 3 sociální pracovníci v KC Anabell Brno a bude zrealizováno 5 kulatých stolů v podpoře síťování služeb a ke sdílení dobré praxe v Jihomoravském kraji.

 

S výstupem projektu se můžete seznámit zde:


 Zpět na seznam projektů