Včasná detekce dětí ohrožených psychiatrickou diagnózou a posílení rodičovských kompetencí jejich rodičů

Včasná detekce dětí ohrožených psychiatrickou diagnózou a posílení rodičovských kompetencí jejich rodičů
Termín realizace: 1. 1. 2020 – 30. 6. 2022

Projekt v rámci OP Zaměstnanost, registrační číslo CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011454. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

Rozpočet projektu: 3 391 125,00

 

Projekt je zaměřen na včasnou detekci dětí ohrožených psychiatrickou diagnózou. Bude vytvořena a pilotně ověřena služba pro děti ohrožené psychiatrickou diagnózou a vytvořena identifikace rodičovských kompetencí s cílem posílit tyto kompetence. Vznikne metodika této služby, v níž budou obsaženy procesy přechodové fáze. Bude realizována a popsána komunikační strategie směrem k rodinám těchto dětí. Efekt služby bude doložen rigorózně pojatou evaluací, jejíž výsledky budou shrnuty v závěrečné evaluační zprávě.

 

S výstupy projektu se můžete seznámit zde:


 Zpět na seznam projektů