Psychoterapeutická podpora v Anabell Praha

Psychoterapeutická podpora v Anabell Praha
Termín realizace: 1. 9. 2019 – 28. 2. 2022

Projekt v rámci OP Zaměstnanost, registrační číslo CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011206. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

Rozpočet projektu: 4 650 425,00 Kč

 

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality života osob s duševním onemocněním, s poruchou příjmu potravy, a využití metody depistáže k nalezení ohrožených osob s poruchou příjmu potravy v rozsahu, který́ doposud v Anabell nebyl realizován. Bude vytvořena Metodika depistáže. Pro cílovou skupinu bude realizována psychoterapie, nutriční poradenství a edukace, a to na pobočce Kontaktní centrum Anabell Praha.

 

Celkem v rámci projektu podpoříme 80 klientů.

 

S výstupem projektu se můžete seznámit zde:


 Zpět na seznam projektů