Mezi námi

Termín realizace: 1. 7. 2018 až 31. 12. 2019
Projekt je realizován s podporou Nadačního fondu Avast, Ministerstva práce a sociálních věcí, Magistrátu města Brna a Krajského úřadu Jihomoravského kraje na pobočkách KC Anabell Praha a KC Anabell Brno.

 

Obsahem projektu jsou rodinně-terapeutická sezení, realizovaná v rámci multidisciplinárního přístupu k řešení problémů rodin s dítětem s poruchou příjmu potravy. V průběhu realizace projektu se v pobočce KC Anabell Brno rozšířila cílová skupina klientů o rodiny s dětmi s psychickými obtížemi, nehledě na diagnózu, což ovlivnilo i průběh projektu Mezi námi. Hlavním cílem projektu je nastavit léčbu dítěte s duševním onemocněním tak, aby při participaci celé rodiny každý člen znal a chápal kroky vedoucí k uzdravení dítěte, resp. ke zvládání situace, ve které se nacházejí. Celkem plánujeme podpořit 35 rodin. Úspěšnost naplnění cíle bude sledována prostřednictvím dotazníků, které vyplní rodiče před vstupem do projektu a na konci podpory v projektu a na základě zápisů odborných pracovníků, kteří s rodinou pracují.

 

Součástí projektu jsou i preventivně-osvětové aktivity, v jejichž rámci například vzniklo těchto deset videí:

1. https://www.youtube.com/watch?v=LFKD9fThZnE

2. https://www.youtube.com/watch?v=AkHbGx6qows

3. https://www.youtube.com/watch?v=mTDy0oboS2E

4. https://www.youtube.com/watch?v=B_YHaDkWdwU

5. https://www.youtube.com/watch?v=UxfP8zA2E9E

6. https://www.youtube.com/watch?v=8qeAKkwknMw

7. https://www.youtube.com/watch?v=mMw1wXPZYCM

8. https://www.youtube.com/watch?v=hk4nKefe8ek

9. https://www.youtube.com/watch?v=gVPPppi69GI

10. https://www.youtube.com/watch?v=jds_k6_S8_I

 

 

 

 

    


 Zpět na seznam projektů