Peer-program a mini-multidisciplinární tým v Anabell

Peer-program a mini-multidisciplinární tým v Anabell
Termín realizace: 1. 9. 2019 – 31. 12. 2021

Projekt v rámci OP Zaměstnanost, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010652. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

Termín realizace: 1. 9. 2019 – 31. 12. 2021

 

Rozpočet projektu: 2 851 650,00 Kč

 

Projekt je zaměřen na zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením v souvislosti s poruchou příjmu potravy. V rámci projektu budou pracovat dva mini-multidisciplinární (tzv. mini-MD) týmy ve složení peer-konzultant a psycholog. Jeden tým bude působit v Kontaktním centru Anabell Brno a druhý v Kontaktním centru Anabell Ostrava. Jedná se o fakultativní službu k registrovaným sociálním službám Odborné sociální poradenství v obou pobočkách Anabell. Mini-MD týmy poskytují individuální podporu osobám s poruchami příjmu potravy při řešení různých životních situací spojených s bydlením, se stravováním, s nákupy, se schůzkami s přáteli, v komunikaci s rodinou apod. Forma setkání může být osobní, prostřednictvím skype, telefonu či chatu; setkání mohou být realizovaná v prostorách Anabell nebo v terénu. Součástí nabídky projektu jsou i svépomocné skupiny, které povedou peer-konzultanti.

 

Cílovou skupinou jsou osoby s poruchou příjmu potravy starší 15 let a během realizace projektu podpoříme 100 osob.

 

S výstupy projektu se můžete seznámit zde:

 


 Zpět na seznam projektů