Podpora mezioborové spolupráce v Anabell

Podpora mezioborové spolupráce v Anabell
Termín realizace 1. 9. 2018 až 31.12. 2020

Projekt v rámci OP Zaměstnanost, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007664. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

Obsahem projektu, který je realizován celoorganizačně (s výjimkou Prahy), je podpora mezioborové spolupráce odborníků spolupracujících v rámci tzv. multidisciplinárních (MD) týmů při pomoci osobám s poruchami příjmu potravy v řešení jejich nepříznivé životní situace spojené s tímto onemocněním. Součástí projektu bude i 8 zrealizovaných případových konferencí a aktivně řízená spolupráce s místními samosprávami.

 

Očekáváme, že realizací projektu dojde v Anabell změnám:

 

1. MD týmy v KC Anabell Brno a v KC Anabell Ostrava budou ke své činnosti a jako podporu své práce pravidelně využívat individuální i týmovou supervizi, díky tomu bude posílena prevence syndromu vyhoření a bude docházet k objevování nových kreativních řešení.

2. Pracovníci Anabell budou více sdílet zkušenosti uvnitř Anabell, získáme tak nové podněty pro mezipobočkovou spolupráci.

3. Naučíme se ve své praxi uplatňovat techniku případových konferencí jako zcela nový nástroj mezioborové spolupráce. Díky tomu si členové MD týmů uvědomí, že při práci s klientem nemusí být uplatňován jen expertní přístup a že může být užitečné zapojovat do řešení situace aktivně i samotného klienta a jeho sociální okolí a další externí odborníky.

4. MD týmy se inspirují výměnou zkušeností s jinými organizacemi, které uplatňují mezioborovou spolupráci.

5. Propojí se spolupráce mezi Anabell a veřejnou správou v Jihomoravském, Středočeském a Moravskoslezském kraji.


 Zpět na seznam projektů