Služby následné péče v Anabell

Služby následné péče v Anabell
Termín realizace: 1. 7. 2018 až 31. 8. 2021

 Projekt v rámci OP Zaměstnanost, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0009015. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

Obsahem projektu je 36měsíční úsilí projektového týmu v Kontaktním centru Anabell Brno zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením (v souvislosti s duševní nemocí a léčbou jejich poruchy příjmu potravy) ve společnosti a na trhu práce; a tím přispět k řešení jejich sociálně-nepříznivé situace. Obsahem projektu je výkon registrované sociální služby "Služby následné péče", které jsou podle zákona o sociálních službách "ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly lůžkovou péči ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují.“

 

Klíčovými aktivitami projektu jsou:

 

1. Skupina prevence relapsu

2. Skupina rozvoje/udržení osobních, sociální a pracovních schopností a dovedností

3. Nácvik sebepéče v oblasti stravování, oblékání a nakupování

 

V rámci projektu bude podpořeno celkem 150 osob z Brněnské metropolitní oblasti. V projektu působí sociální pracovnice a psycholožka, obě s psychoterapeutickým výcvikem, a pracovnice v sociálních službách.

 


 Zpět na seznam projektů