Podaná ruka

Podaná ruka
Termín realizace: 1. 5. 2018 až 30. 6. 2021

Projekt v rámci OP Zaměstnanost, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008156. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

Obsahem projektu jsou aktivity ke zvýšení uplatnitelnosti osob s duševním onemocněním ve společnosti a na trhu práce. Projekt je realizován na území hlavního města Praha a je určen pro osoby s poruchami příjmu potravy.

 

Obsahem projektu jsou dvě klíčové aktivity:

 

KA 1 = Podpora prostřednictvím peer-konzultantů (sociálním pracovníkem bude koordinována a intervidována činnost 3 peer-konzultantů, tj. osob s vlastní zkušeností s poruchou příjmu potravy, kteří budou v intenzivním osobním kontaktu s klienty z cílové skupiny projektu).

 KA 2 = Rozvojový kurz (pro klienty bude obsahově připraven a 10x zrealizován Rozvojový kurz, kdy pod vedením psychologa/terapeuta a nutričního terapeuta bude vytvořen prostor pro skupinové sdílení potřebných emocí, zkušeností a názorů klientů, souvisejících s řešením jejich individuálních potíží spojených s poruchou příjmu potravy; současně půjde o základní předání teoretických informací o životě s poruchou příjmu potravy i o možnostech řešení komplikací souvisejících s touto nemocí).

 Celkem bude podpořeno 53 účastníků (s podporou vyšší než 40 hodin/osobu) a 190 zapojených osob.

 


 Zpět na seznam projektů