Jídlo dělá zázraky

Jídlo dělá zázraky
Termín realizace: 1. 1. 2018 - 31. 3. 2021

Projekt v rámci OP Zaměstnanost, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0007492. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

Obsahem projektu je podpora sociálního začleňování osob s poruchami příjmu potravy z Brněnské metropolitní oblasti formou podpory jejich přirozeného fungování ve společnosti (tj. pracovat a/nebo studovat, znát svá práva, nebýt izolován v souvislosti s psychickým onemocněním apod.), a to při výkonu registrované sociální služby s ID 8782775, Odborného sociálního poradenství v Kontaktním centru Anabell Brno. Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením, konkrétně s psychickým onemocněním typu poruchy příjmu potravy (mentální anorexie a bulimie, ortorexie, bigorexie, záchvatovité přejídání aj.), starší 15 let z Brněnské metropolitní oblasti. V rámci projektu bude podpořeno 350 osob.

 

Cílem projektu je přispět k řešení sociálně-nepříznivé situace klienta s poruchou příjmu potravy, přičemž bude projektovými aktivitami zajištěno, že každý zapojený klient:

  • získá dostatečný prostor pro sdílení svého problému;
  • bude informován o projevech, rizicích a léčbě nemoci;
  • budou mu předloženy různé možnosti řešení jeho náročné životní situace a bude podpořen ve schopnostech řešit ji vlastními silami;
  • získá informace, jak se zapojit do běžného a plnohodnotného způsobu života (tím je míněno mít práci, žít ve vztazích, využívat zdravotní péči, komunikovat s rodinou a přirozeným sociálním prostředím apod.).

 

Projekt tvoří 2 klíčové aktivity, a to terénní forma Poradny Anabell (odborné sociální poradenství realizované výkonem práce sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních službách) a psychologické poradenství.

 

 


 Zpět na seznam projektů