Anabell II.

Anabell II.
Termín realizace: 1. 8. 2016 – 31. 1. 2018

Anabell II.

Projekt v rámci OP Zaměstnanost, registrační číslo CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002054

Rozpočet projektu: 1 172 463,61 Kč

 

Předmětem projektu bylo vytvoření a realizace systému předávání kompetencí ve vedení organizace, zefektivnění systému strategického plánování a controllingu procesů organizace, posílení manažerských dovedností středního managementu, nastavení podmínek pro fungování funkčního FR a PR oddělení a digitalizace dílčích procesů Anabell. Projekt byl realizován s podporou tří hlavních expertů – experta na PR a FR (Simona Bagarová, DiS.), experta na strategické plánování (PhDr. Dagmar Úlehlová) a experta na digitalizaci a automatizaci vnitřních procesů organizace (Ing. Roman Růžička). V rámci projektu vznikly mj. tyto dokumenty: Strategický plán Centra Anabell na období 2017 až 2022, Akční plány na roky 2017 a 2018, Sběrný dokument o všech FR a PR aktivitách Anabell od vzniku organizace do současnosti, Etický kodex PR Anabell a Etický kodex FR Anabell, Dlouhodobá FR strategie, Marketingová strategie a Plán PR aktivit Centra Anabell. Výstupem projektu byl rovněž controllingový SW.

 

Klíčovými aktivitami byly:

  1. Strategie organizace a její poslání
  2. Financování a fundraising
  3. Lidské zdroje
  4. Marketing a PR
  5. Kvalita služeb/produktů

 

Hlavním cílem projektu bylo umožnit další růst a rozvoj Anabell, prohloubit kvalitu jeho činností, nastavit efektivnější využívání disponibilních finančních prostředků a pravidla efektivnější práce s cílovou skupinou organizace.

 

Projekt byl realizován 18 měsíců.


 Zpět na seznam projektů