Multidisciplinární spolupráce

Multidisciplinární spolupráce
Termín realizace: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2018

Multidisciplinární spolupráce

Projekt v rámci OP Zaměstnanost, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001144. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Rozpočet projektu: 1 866 613,00

 

Předmětem projektu je realizace aktivit, vedoucích k slaďování spolupráce sociálních pracovníků s pracovníky zdravotnického sektoru a veřejné správy. V rámci projektu vzniknou celkem tři multidisciplinární (MD) týmy, jejichž odborníci (sociální pracovník, psycholog, nutriční terapeut, psychiatr, gastroenterolog/internista) se po dobu realizace projektu budou scházet k odborným reflexím. V každé pobočce Anabell tak bude činný jeden MD tým. Další aktivitou bude 12 diskuzních stolů v kraji Jihomoravském, Moravskoslezském a Středočeském. Projekt bude zakončen Mezioborovou konferencí ke spolupráci pracovníků resortů sociálních služeb, zdravotnictví a školství. Celý projekt se dotýká zainteresovaných oblastí spojených s pomocí osobám s poruchami příjmu potravy tak, aby byla dostupná, udržitelná, provázaná a vysoce kvalitní.

 

Multidisciplinární přístup byl koncepčně vytvořen v rámci projektu Anabell_Vzdělávání (OP LZZ, CZ.1.04/3.1.03/D5.00032, 10/14-10/15). Aktuálně Anabell plánuje Metodiku MD týmů inovovat, mapovat získávané zkušenosti a průběžně sledovat efektivitu spolupráce všech zapojených odborníků (prostřednictvím měření pozitivních změn u klientů s poruchou příjmu potravy).

 

Cíle projektu jsou:

1. V praxi vyhodnotit přínosy činnosti tří MD týmů, vycházejících ze základů Metodiky MD týmů, a to mj. i nastavením pravidel sledování kvality života klienta s poruchou příjmu potravy v okamžiku vstupu do péče MD týmu a výstupu z této péče.

2. Pojmenovat konkrétní styčné plochy pro spolupráci sociálních a zdravotnických služeb a veřejné správy při řešení situace lidí s poruchami příjmu potravy.

3. Vytvořit návrh sítě spolupracujících odborníků v rámci resortu sociálních a zdravotnických služeb a školství ve vazbě na oblast poruch příjmu potravy a život klienta s touto nemocí (i ve vazbě na veřejnou správu).

4. Zpracovat Memorandum o spolupráci zástupců resortu školství, zdravotnických a sociálních služeb proti vlivu společnosti a informačních technologií na vznik a udržování poruchy příjmu potravy v rizikové věkové kategorii postižených osob.

 

Projekt bude realizován 24 měsíců.


 Zpět na seznam projektů