Multidisciplinární spolupráce

Multidisciplinární spolupráce
Termín realizace: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2018

Multidisciplinární spolupráce

Projekt v rámci OP Zaměstnanost, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001144. Tento projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a realizovali jsme jej v období 9/2016 až 8/2018. 

Rozpočet projektu: 1 866 613,00 Kč.

Předmětem projektu byla realizace aktivit, vedoucích ke slaďování spolupráce sociálních pracovníků s pracovníky zdravotnického sektoru a veřejné správy. V rámci projektu vznikly celkem tři multidisciplinární (MD) týmy, vždy jeden v jedné z poboček Anabell, a jejich odborníci (sociální pracovník, psycholog, nutriční terapeut, psychiatr, gastroenterolog/internista, peer-konzultant, psychiatrická sestra) se po dobu realizace projektu pravidelně setkávali k odborným reflexím. Další aktivitou projektu byla realizace 12 diskuzních stolů v kraji Jihomoravském, Moravskoslezském a Středočeském. Součástí projektu byla i velká Mezioborová konference ke spolupráci pracovníků resortů sociálních služeb, zdravotnictví a školství. 

Celým projektem jsme usilovali o to, aby všechny zainteresované strany a oblasti spojené s pomocí osobám s poruchami příjmu potravy mezi sebou spolupracovaly. Výsledkem jejich spolupráce by podle nás měla být péče o takto nemocné a jejich rodiny dostupná, provázaná a vysoce kvalitní. 

 

Jako cíle projektu jsme si stanovili:

1. V praxi vyhodnotit přínosy činnosti tří MD týmů, vycházejících ze základů Metodiky MD týmů, a to mj. i nastavením pravidel sledování kvality života klienta s poruchou příjmu potravy v okamžiku vstupu do péče MD týmu a výstupu z této péče.

2. Pojmenovat konkrétní styčné plochy pro spolupráci sociálních a zdravotnických služeb a veřejné správy při řešení situace lidí s poruchami příjmu potravy.

3. Vytvořit návrh sítě spolupracujících odborníků v rámci resortu sociálních a zdravotnických služeb a školství ve vazbě na oblast poruch příjmu potravy a život klienta s touto nemocí (i ve vazbě na veřejnou správu).

4. Zpracovat Memorandum o spolupráci zástupců resortu školství, zdravotnických a sociálních služeb proti vlivu společnosti a informačních technologií na vznik a udržování poruchy příjmu potravy v rizikové věkové kategorii postižených osob.

 

S výstupy projektu se můžete seznámit zde:


 Zpět na seznam projektů