Anabell_online

Anabell_online
Termín realizace: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2019

Projekt v rámci OP Zaměstnanost, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000844. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Rozpočet projektu: 7 851 274,25 Kč

 

Předmětem projektu je realizace specifické sociální práce on-line, v prostředí internetu, ve třech klíčových aktivitách. Primárně je plánováno působit na tzv. pro-ana blozích, pro-ana webových stránkách, na různých diskuzních fórech, chatech a sociálních sítích – všude tam, kde se setkávají osoby s poruchami příjmu potravy a vyměňují si své zkušenosti, sdílí svá trápení, kladou dotazy a hledají odpovědi na související problémy. Sociální práce bude poskytována pracovníky Kontaktních center Anabell Brno, Ostrava a Praha (z pracoviště ve Středočeském kraji). Podpora bude poskytována především on-line formou a v případě zájmu hovořit s osobou, která má vlastní zkušenost s poruchou příjmu potravy a díky projektu se zapojila do týmu Anabell, bude možnost navštívit vždy jeden den v týdnu každé z našich Kontaktních center.

 

Projekt přináší nové nízkoprahové možnosti k řešení problémů spjatých s poruchou příjmu potravy. Nejčastějším problémem cílové skupiny bývá obava z prozrazení (pojmenování) nemoci a osobního vyhledání odborné pomoci, přičemž tak dochází k oddalování samotného zahájení léčby. Důvodem je sociální izolace jako typický obraz nemoci, dále nedostatečná podpora z okolí, stigmatizace a celkový pocit neschopnosti. Na všechny tyto skutečnosti se snažíme projektem Anabell_online zacílit.

 

Cílem projektu je:

1. zachytit nemocné a ohrožené osoby a pomoci jim řešit problém poruchy příjmu potravy v reálném světě, nikoli jen na internetu,

2. nabízet a realizovat konkrétní řešení tak, aby klient znal a využíval jiné než internetové možnosti. Doporučení bude realizováno v triádě klíčových aktivit

Netstreetwork - Korespondenční kurz - Peer-konzultantství, event. další (již neprojektové) navazující sociální služby v Anabell nebo ve veřejné síti dalších služeb (odborné psychiatrické, nutričně-terapeutické a jiné lékařské služby). Poskytovaná projektová sociální práce tak bude předcházet poskytování registrovaných sociálních služeb v Anabell, nebo je bude vhodně doplňovat.

 

S klientem bude navázán autentický kontakt s vyjádřením zájmu, aktivním nasloucháním a podporou konkrétních řešení. Klient nebude souzen ani kritizován, naopak bude výrazně motivován udělat další krok na cestě z nemoci (mj. i ven z internetu, ze svého dosavadního přirozeného prostředí).

 

Projektový tým bude usilovat o kontinuitu práce s klientem tak, aby bylo možno dosledovat, jaké řešení klient zvolil (objednání se k psychologovi, nutričnímu terapeutovi, lékaři atd.).

 

Projekt bude realizován 36 měsíců.

Tisková zpráva projektu z 13. 5. 2018 je k přečtení zde.

Závěrečná hodnotící zpráva je k přečtení zde.


 Zpět na seznam projektů