Vím, proč jím?/Vím, proč jím!

Vím, proč jím?/Vím, proč jím!
Termín realizace: 1. 5. 2015 – 30. 4. 2016

Vím, proč jím?/Vím, proč jím! 

Číslo a název grantu: CZ.11/MGS/025 v rámci Programu CZ11, Iniciativy v oblasti veřejného zdraví, MALÁ GRANTOVÁ SCHÉMATA. Tento projekt byl financován z EHP a Norských fondů 2009-2014.

 

Předmětem projektu byla realizace destigmatizačních a preventivních aktivit spojených s problematikou psychiatrických onemocnění ve spektru poruch příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie, záchvatovité přejídání aj.). Usilovali jsme o to pomoci lidem s poruchami příjmu potravy k tomu, aby aktivně vyhledávali odbornou psychiatrickou a nutriční péči/terapii, vydrželi v léčbě a vrátili se tak zpět do civilního života. Sekundárním záměrem bylo posílit prevenci v oblasti problematiky poruch příjmu potravy, a to různými, převážně interaktivními a moderními vzdělávacími a informačními formami.

 

Výstupem projektu byly:

  • Videokampaň na sociálních sítích s 5 videospoty
  • Přednáškové turné Jídlo jako první pomoc se 150 přednáškami pro 3 697 žáků/studentů
  • Webová stránka Knihovna Anabell, včetně reedice publikace Atlas porcí

 

Videokampaň prostřednictvím 5 videospotů chtěla reagovat na postupný zcela automatický způsob komunikace dnešní společnosti prostřednictvím sociálních sítí a internetu. Pro výskyt poruch příjmu potravy je nejvíce ohroženou skupinou právě ta, která nejčastěji vyhledává informace na internetu, tj. mladí lidé ve věku cca 12/13 let až 18-20 let. Ani pro vyšší věkové skupiny není internet neznámou, naopak je zdrojem mnohdy prvních informací o potížích, které řeší. Mnohdy také proto, že internet je anonymní a nikdo dotyčného nevidí, když „brouzdá“ internetem a hledá, co by mu mohlo v jeho osobní situaci pomoci.

Videokampaň můžete shlédnout zde

Pro informování a destigmatizaci/prevenci poruch příjmu potravy na ZŠ a SŠ v Jihomoravském, Moravskoslezském kraji a v hl. města Praha, včetně kraje Středočeského byla zvolena forma přednášky/workshopu. Přednáška/workshop o trvání 90 minut je standardním modelem, jak žáky/studenty zaujmout, nenudit, přinést něco poutavého a interaktivního a zabavit/informovat tak, aby byli případně schopni poskytnout pomoc někomu, kdo by odbornou psychiatrickou či jinak odbornou pomoc v souvislosti s poruchami příjmu potravy potřeboval. Takových přednášek jsme zrealizovali 150 a jejich účastníky bylo 3 697 žáků/studentů. 

 

Sjednocení doposud vydaných materiálů Anabell na jednom místě, na nové webové stránce Knihovna Anabell se ukazuje jako vhodná nabídka cílové skupině při hledání informací o možnostech pomoci a podpory. Jednotné místo přispívá taktéž k destigmatizaci tématu onemocnění poruchou příjmu potravy, jelikož přibližuje toto psychiatrické onemocnění lidskou formou, snadno dostupnou, srozumitelnou a čitelnou. Stránka obsahuje i příběhy pacientů a kontakty na odbornou pomoc. 

 


 Zpět na seznam projektů