Anabell_Vzdělávání

Anabell_Vzdělávání
Termín realizace: 1. října 2014 až 31. října 2015

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky jako schválený projekt OP Lidské zdroje a zaměstnanost v oblasti Podpora sociální integrace a sociálních služeb, reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/D5.00032.

 

Hlavním cílem projektu je podpora změny přístupu k lidem s duševním onemocněním, konkrétně s poruchami příjmu potravy. O tuto změnu bude usilováno prostřednictvím profesního vzdělávání pro pracovníky Anabell a prostřednictvím vzdělávání pro účastníky svépomocných skupin. Ty budou určeny rodičům a blízkým osob s poruchami příjmu potravy.

Profesní vzdělávání proběhne jednak formou stáží ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb, v nichž jsou poskytovány služby osobám s duševními nemocemi, a jednak formou účasti na akreditovaných vzdělávacích programech. Zúčastní se ho pracovníci Anabell ze dvou Kontaktních center Anabell, z Brna a z Ostravy.

Vzdělávání na svépomocných skupinách proběhne paralelně v rámci činnosti Kontaktního centra Anabell Ostrava a v rámci činnosti Kontaktního centra Anabell Brno. Záměrem projektového týmu bude vzdělat účastníky skupin především ve sdílení a svépomoci pečujících osob, v tématech souvisejících se specifickými potřebami nemocných s anorexií a bulimií, se způsoby jednání a komunikace s nimi, v hledání nových způsobů destigmatizace onemocnění. Každou skupinu povede odborný terapeut se zkušeností z práce s klienty Anabell.

 

V rámci projektu vznikne i metodický výstup s názvem Metodika multidisciplinární spolupráce mezi odborníky sociálních a zdravotnických služeb v práci s klienty s poruchou příjmu potravy. Tato Metodika bude výsledkem činnosti pracovní skupiny pro slaďování sociálních a zdravotnických služeb pro danou cílovou skupinu Anabell.

 

Projekt má trvání 13 měsíců a byl zahájen k 1. 10. 2014. 


 Zpět na seznam projektů