Anabell_Vzdělávání

Anabell_Vzdělávání
Termín realizace: 1. října 2014 až 31. října 2015

Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky jako schválený projekt OP Lidské zdroje a zaměstnanost v oblasti Podpora sociální integrace a sociálních služeb, reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/D5.00032.

 

Hlavním cílem projektu byla podpora změny přístupu k lidem s duševním onemocněním, konkrétně s poruchami příjmu potravy. O tuto změnu jsme usilovali prostřednictvím profesního vzdělávání pro pracovníky Anabell a prostřednictvím vzdělávání pro účastníky svépomocných skupin, určených rodičům a blízkým osob s poruchami příjmu potravy.

Profesní vzdělávání proběhlo jednak formou stáží ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb, v nichž jsou poskytovány služby osobám s duševními nemocemi, a jednak formou účasti na akreditovaných vzdělávacích programech. Vzdělávání bylo určeno pro pracovníky Anabell ze dvou Kontaktních center Anabell, z Brna a z Ostravy.

Vzdělávání na svépomocných skupinách probíhalo paralelně v rámci činnosti Kontaktního centra Anabell Ostrava a v rámci činnosti Kontaktního centra Anabell Brno. Záměrem projektového týmu bylo vzdělat účastníky skupin především ve sdílení a svépomoci pečujících osob, v tématech souvisejících se specifickými potřebami nemocných s anorexií a bulimií, se způsoby jednání a komunikace s nimi, v hledání nových způsobů destigmatizace onemocnění. Každou skupinu vedl odborný terapeut se zkušeností z práce s klienty Anabell.

 

V rámci projektu vznikl i metodický výstup s názvem Metodika multidisciplinární spolupráce mezi odborníky sociálních a zdravotnických služeb v práci s klienty s poruchou příjmu potravy. Metodika byla výsledkem činnosti pracovní skupiny pro slaďování sociálních a zdravotnických služeb pro danou cílovou skupinu Anabell.

 

Projekt měl trvání 13 měsíců. 


 Zpět na seznam projektů