Anabell učící se...

Anabell učící se...
Termín realizace: 1. října 2013 až 30. listopadu 2014

Projekt Anabell učící se…  byl realizován s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci OP Praha-Adaptabilita.

Registrační číslo: CZ.2.17/2.1.00/36082.

Obsahem projektu bylo profesní vzdělávání a podpora rozvoje kvality poskytované registrované sociální služby Odborné sociální poradenství v Kontaktním centru Anabell (dále KCA) Praha. Formou aktivní účasti na vlastním hodnocení kvality sociální služby i kvality samotných procesů řízení si zaměstnanci KCA Praha upevňovali svoji pozici na trhu práce. Zaměřili jsme se především na oblasti kvalitně poskytované sociální služby v mezích zákona a aktuálních trendů a teoretických východisek, sebereflexi a kritické hodnocení procesů a managementu vlastních služeb. Tím jsme usilovali o zvýšení samotné kvality poskytované služby pro klienty, osoby s poruchami příjmu potravy. To bylo hlavním cílem projektu.

Projekt byl realizován prostřednictvím šesti klíčových aktivit:

1. Analýza kvality poskytované sociální služby

2. Personální analýza aktuálního stavu a analýza vzdělávacích potřeb

3. Týmová podpora a supervize

4. Výcvik a vzdělávání v odborných dovednostech a kompetencích

5. Rozvoj fundraisingových aktivit v KCA Praha

6. Řízení a monitoring projektu


 Zpět na seznam projektů