MOTIVACE – TERAPIE – UPLATNĚNÍ

MOTIVACE – TERAPIE – UPLATNĚNÍ
Termín realizace: 15. dubna 2009 až 14. dubna 2012

Projekt realizovalo Kontaktní centrum Anabell Brno.

Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky jako schválený projekt OP Lidské zdroje a zaměstnanost v oblasti Podpora sociální integrace a sociálních služeb, reg. číslo CZ.1.04/3.1.02/21.0049.

 

Předmětem a cílem projektu byla realizace specializované, motivačně a komunitně orientované psychosociální podpory, konkrétně fakultativních programů Odborného sociálního poradenství osobám s poruchami příjmu potravy. Projektem byly poskytovány psychodiagnostika a pracovní poradenství, poradna osobnostního růstu, Klub Anabell, Korespondenční kurz, víkendové terapeutické programy a kurzy vaření. Projektový tým usiloval o sociální začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením v souvislosti s poruchou příjmu potravy. Specifičnost podpory spočívala v realizaci takových programů, které umožnily rozvíjet individuální schopnosti nemocných (sebevědomí, schopnost prosadit se, touhu po seberealizaci), nutné pro úspěšné zařazení se do pracovního procesu i společnosti. Doplňkovým cílem projektu bylo ověřit a připravit projektový tým k případné registraci nové sociální služby Terapeutická komunita, k čemuž na základě výstupů projektu nakonec nedošlo.


 Zpět na seznam projektů