PPP (PODPORA PROFESIONÁLNÍ PREVENCE)

PPP (PODPORA PROFESIONÁLNÍ PREVENCE)
Termín realizace: 1. dubna 2009 až 30. června 2011

Projekt realizovalo Kontaktní centrum Anabell Brno.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky jako schválený projekt OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, reg. číslo CZ.1.07/1.3.10/01.0031.

 

Předmětem a cílem projektu byla realizace specializovaného vzdělávání pedagogů a metodiků prevence ZŠ a SŠ Jihomoravského kraje v  oblasti problematiky poruch příjmu potravy jako základ pro jimi realizovanou tvorbu školních vzdělávacích programů (předmětů výchova ke zdraví a člověk a zdraví). Pro zájemce o vzdělávání byly MŠMT ČR akreditovány a prezentovány čtyři semináře, tvořící komplexní 32hodinový vzdělávací blok s tématy Poruchy příjmu potravy od A do Z I. a II., Lektorské dovednosti a Zásady zdravého stravování. Projektový tým usiloval o rozšíření dovedností pedagogů a metodiků prevence orientovat se v problematice poruch příjmu potravy a v oblasti zdravých stravovacích návyků podle nejnovějších poznatků lékařské vědy, dále o schopnost umět podle samostatně zpracovaných metodických listů vytvořit a prezentovat zážitkovou, srozumitelnou a interaktivní formou tuto problematiku žákům a studentům vlastních škol a rovněž umět rozpoznat rizikové faktory těchto onemocnění.


 Zpět na seznam projektů