Projekty

Máte zájem o bližší informace o projektu? Kontaktujte nás:
Kontakt

Ukončené projekty

Podpora mezioborové spolupráce v Anabell

Ukončený projekt

Obsahem projektu, který je realizován celoorganizačně (s výjimkou Prahy), je podpora mezioborové spolupráce odborníků spolupracujících v rámci tzv. multidisciplinárních (MD) týmů při pomoci osobám s poruchami příjmu potravy v řešení jejich nepříznivé životní situace spojené s tímto onemocněním. Součástí projektu bude i 8 zrealizovaných případových konferencí a aktivně řízená spolupráce s místními samosprávami.

 

Zobrazit

Služby následné péče v Anabell

Ukončený projekt

Obsahem projektu je 36měsíční úsilí projektového týmu v Kontaktním centru Anabell Brno zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením (v souvislosti s duševní nemocí a léčbou jejich poruchy příjmu potravy) ve společnosti a na trhu práce; a tím přispět k řešení jejich sociálně-nepříznivé situace. Obsahem projektu je výkon registrované sociální služby "Služby následné péče", které jsou podle zákona o sociálních službách "ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly lůžkovou péči ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují.“

Zobrazit

Podaná ruka

Ukončený projekt

Obsahem projektu jsou aktivity ke zvýšení uplatnitelnosti osob s duševním onemocněním ve společnosti a na trhu práce. Projekt je realizován na území hlavního města Praha a je určen pro osoby s poruchami příjmu potravy.

Zobrazit

Kvalitní a efektivní sociální práce v Anabell

Ukončený projekt

Obsahem projektu je podpora procesů rozvoje kvality poskytovaných 3 registrovaných sociálních služeb Centra Anabell, z. ú. (2x Odborné sociální poradenství a 1x Telefonická krizová pomoc), zaměřená na plnění zákonných standardů kvality sociálních služeb, zákonných povinností poskytovatelů sociálních služeb a na efektivitu (měření dopadu) a výkaznictví o poskytovaných sociálních službách v souladu s aktuálními trendy a požadavky veřejných zadavatelů (donátorů).

Zobrazit
Předchozí 1 2 3 4 Následující