Projekty

Máte zájem o bližší informace o projektu? Kontaktujte nás:
Kontakt

Ukončené projekty

PPP (PODPORA PROFESIONÁLNÍ PREVENCE)

Ukončený projekt
 
Podpora profesionální prevence spočívala v tvorbě školních vzdělávacích programů pro předměty výchova ke zdraví a člověk a zdraví. Pro zájemce o vzdělávání byly MŠMT ČR akreditovány a prezentovány čtyři semináře, tvořící komplexní 32hodinový vzdělávací blok s tématy Poruchy příjmu potravy od A do Z I. a II., Lektorské dovednosti a Zásady zdravého stravování. 
Zobrazit

NUTRIČNÍ AKADEMIE

Ukončený projekt

V rámci projektu byl vyvíjen nový vzdělávací program pro zdravotnické pracovníky Pardubického kraje. Vzdělávání bylo orientováno na problematiku poruch příjmu potravy, výživy a nutričních zásad. V rámci projektu byl vytvořen program 4 tříhodinových webinářů s nabídkou 2 individuálních konzultací pro každého jednotlivého frekventanta a program čtyř jednodenních seminářů se skripty k problematice poruch příjmu potravy. 

Zobrazit

ŠKOLA TAJEMSTVÍ POHYBU A KRÁSY

Ukončený projekt

Předmětem a cílem projektu bylo prostřednictvím nových vzdělávacích programů pro žáky 3. a 7. tříd ZŠ podpořit výuku zdravého životního stylu v Jihomoravském kraji a tím u dětí usilovat o rozvoj kladného vztahu k pohybu a nevýkonovým aktivitám a k realistickému náhledu na reklamu a současný mediální ideál krásy. Projekt byl určen jak žákům ZŠ, tak jejich pedagogům. 

Zobrazit

ROZVOJ PSYCHOSOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

Ukončený projekt

Předmětem projektu bylo rozšíření nabídky dalšího vzdělávání pro cílovou skupinu sociálních pracovníků a pracovníků tzv. pomáhajících profesí Jihomoravského kraje. V rámci něho vznikly nové vzdělávací programy: odborný sebezkušenostní výcvik Psychosociální dovednosti (54 hodin), kazuistický seminář Poradenské dovednosti (16 hodin) a výcvik Individuální plánování prostřednictvím ICT metod  (44 hodin). Vzdělávací programy byly ověřeny v pilotáži na cílové skupině 30 osob.

Zobrazit

BEze STudu

Ukončený projekt

Projekt byl určen pro Kontaktní centrum Anabell Praha. Jeho předmětem byla realizace registrované sociální služby Odborné sociální poradenství pro cílovou skupinu osob s poruchami příjmu potravy, včetně fakultativních činností (psychoterapie) a doprovodné aktivity, kterou byla specifická podpora na internetu (netstreetwork II.). Klíčové aktivity byly poskytovány v kamenné Poradně v Kladně jako nově zřizovaném pracovišti a dále prostřednictvím tzv. terénní poradny BEze STudu ve Středočeském kraji.

Zobrazit

Bez jídla to nejde!

Ukončený projekt

Předmětem projektu, který realizovalo Kontaktní centrum Anabell Brno, byly sociální služby Odborné sociální poradenství a Telefonická krizová pomoc. Záměrem našeho odborného týmu bylo prostřednictvím uvedených služeb umožnit klientům vést co nejobvyklejší způsob života a podpořit je v řešení problémů chronického psychického onemocnění. Projekt tvořilo 6 klíčových aktivit: Poradna Anabell, Psychologické poradenství a psychoterapie, Internetové poradenství, Linka Anabell, Nutriční poradna a Metodika a řízení projektu.

Zobrazit

NO-XS

Ukončený projekt

Tříletý projekt byl realizován pracovníky Kontaktního centra Anabell Ostrava. Jeho součástí byly jednotlivé programy registrované sociální služby Odborné sociální poradenství pro klienty s poruchami příjmu potravy v Moravskoslezském kraji. Podpora byla poskytována ambulantně prostřednictvím týmu sociálních pracovníků, psychologů a nutričních poradců.

Zobrazit

Jídlo dělá zázraky

Ukončený projekt

Obsahem projektu je podpora sociálního začleňování osob s poruchami příjmu potravy z Brněnské metropolitní oblasti formou podpory jejich přirozeného fungování ve společnosti (tj. pracovat a/nebo studovat, znát svá práva, nebýt izolován v souvislosti s psychickým onemocněním apod.), a to při výkonu registrované sociální služby s ID 8782775, Odborného sociálního poradenství v Kontaktním centru Anabell Brno. Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením, konkrétně s psychickým onemocněním typu poruchy příjmu potravy (mentální anorexie a bulimie, ortorexie, bigorexie, záchvatovité přejídání aj.), starší 15 let z Brněnské metropolitní oblasti. V rámci projektu bude podpořeno 350 osob.

Zobrazit

Podpora mezioborové spolupráce v Anabell

Ukončený projekt

Obsahem projektu, který je realizován celoorganizačně (s výjimkou Prahy), je podpora mezioborové spolupráce odborníků spolupracujících v rámci tzv. multidisciplinárních (MD) týmů při pomoci osobám s poruchami příjmu potravy v řešení jejich nepříznivé životní situace spojené s tímto onemocněním. Součástí projektu bude i 8 zrealizovaných případových konferencí a aktivně řízená spolupráce s místními samosprávami.

 

Zobrazit

Kvalitní a efektivní sociální práce v Anabell

Ukončený projekt

Obsahem projektu je podpora procesů rozvoje kvality poskytovaných 3 registrovaných sociálních služeb Centra Anabell, z. ú. (2x Odborné sociální poradenství a 1x Telefonická krizová pomoc), zaměřená na plnění zákonných standardů kvality sociálních služeb, zákonných povinností poskytovatelů sociálních služeb a na efektivitu (měření dopadu) a výkaznictví o poskytovaných sociálních službách v souladu s aktuálními trendy a požadavky veřejných zadavatelů (donátorů).

Zobrazit
Předchozí 1 2 3 Následující