Projekty

Máte zájem o bližší informace o projektu? Kontaktujte nás:
Kontakt

Ukončené projekty

Anabell_online

Ukončený projekt

Předmětem projektu je realizace specifické sociální práce on-line, v prostředí internetu, ve třech klíčových aktivitách. Primárně je plánováno působit na tzv. pro-ana blozích, pro-ana webových stránkách, na různých diskuzních fórech, chatech a sociálních sítích – všude tam, kde se setkávají osoby s poruchami příjmu potravy a vyměňují si své zkušenosti, sdílí svá trápení, kladou dotazy a hledají odpovědi na související problémy. Sociální práce bude poskytována pracovníky Kontaktních center Anabell Brno, Ostrava a Praha (z pracoviště ve Středočeském kraji). Podpora bude poskytována především on-line formou a v případě zájmu hovořit s osobou, která má vlastní zkušenost s poruchou příjmu potravy a díky projektu se zapojila do týmu Anabell, bude možnost navštívit vždy jeden den v týdnu každé z našich Kontaktních center. 

Zobrazit

Vím, proč jím?/Vím, proč jím!

Ukončený projekt

Předmětem projektu byla realizace destigmatizačních a preventivních aktivit spojených s problematikou psychiatrických onemocnění ve spektru poruch příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie, záchvatovité přejídání aj.). Cílem projektu bylo pomoci lidem s poruchami příjmu potravy k tomu, aby aktivně vyhledávali odbornou psychiatrickou a nutriční péči/terapii, podpořit je v motivaci v léčbě setrvat a vrátit se tak zpět do civilního života. Sekundárním záměrem bylo posílit prevenci v oblasti problematiky poruch příjmu potravy, a to různými, převážně interaktivními a moderními vzdělávacími a informačními formami.

Zobrazit

Anabell_Vzdělávání

Ukončený projekt

Hlavním cílem projektu byla podpora změny přístupu k lidem s duševním onemocněním, konkrétně s poruchami příjmu potravy. O tuto změnu jsme usilovali prostřednictvím profesního vzdělávání pro pracovníky Anabell a prostřednictvím vzdělávání pro účastníky svépomocných skupin. 

 

Zobrazit

Anabell učící se...

Ukončený projekt

Projekt byl realizován pro pracovníky a dobrovolníky působící na pracovišti Kontaktní centrum Anabell Praha. Tvořily jej aktivity k rozvoji kvality poskytované sociální služby a prohlubování kvalifikace jednotlivých pracovníků pražského týmu. Součástí projektu byly analýza vzdělávacích potřeb, analýza kvality sociálních služeb prostřednictvím podpory inspektorů kvality sociálních služeb nebo supervize. 

Zobrazit

ANABELL PRO ZDRAVOTNÍKY

Ukončený projekt

Projekt byl realizován ve Středočeském kraji. Jeho obsahem byla tvorba vzdělávacího bloku, sestávajícího z dvoudenního semináře Tři Pé aneb Poruchy Příjmu Potravy 1. k psychosociálním souvislostem a dvoudenního semináře Tři Pé aneb Poruchy Příjmu Potravy 2. k nutričním a zdravotnickým souvislostem poruch příjmu potravy. Na toto vzdělávání navazovala odborná stáž přímo na pracovišti Anabell v Praze. 

Zobrazit

ANABELL PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ukončený projekt
 
Obsahem projektu bylo individuální i skupinové vzdělávání pedagogů mateřských škol Jihomoravského kraje. Pedagogům mateřských škol bylo poskytnuto individuálně  tzv. interní šetření vzdělávacích metod přímo v prostředí školek, skupinově pak navazoval třídenní rozvojově-edukační workshop a sdílení zkušeností na odborném setkání v Lednici. 
Zobrazit

APLIKACE ZÁSAD ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU DO VÝUKY ZŠ A SŠ

Ukončený projekt

Součástí projektu byla skupinová práce odborníků na vývoji metodiky pro výuku zdravého životního stylu na ZŠ Jihomoravského kraje. Výstupem projektu byl jednodenní vzdělávací blok s akreditací MŠMT pro pedagogické pracovníky škol a vydání Základní metodiky zaměřené na nové metody výuky zdravého životního stylu ve školách.

Zobrazit

NOVÝ ŽIVOT S MOTIVACÍ

Ukončený projekt
Projekt byl určen klientům s poruchami příjmu potravy ve Středočeském kraji. Podpora byla nabízena v ambulantní formě prostřednictvím mobilního psychosociálního týmu a tvořily ji poradenské služby v Příbrami a Mladé Boleslavi, víkendový program Najdi cíl svého života a program Netstreetwork. V rámci projektu byla také vydána svépomocná publikace Afirmace pro každý den v roce. 
Zobrazit

VIP e-LEARNING

Ukončený projekt
 
Předmětem projektu byla realizace specializovaných výukových bloků určených pedagogům Moravskoslezského kraje. Výukové bloky tvořily semináře Lektorské dovednosti a Zásady zdravého stravování a dále workshop k problematice ovlivňování sebevědomí a sebejistoty žáků a studentů skrze média v souvislosti s riziky vzniku poruch příjmu potravy. Součástí projektu byl vývoj a zpřístupnění e-learningové aplikace s dokumentárním filmem Duše, tělo, nenávist.
Zobrazit

MOTIVACE – TERAPIE – UPLATNĚNÍ

Ukončený projekt
 
Obsahem projektu byly fakultativní programy registrované sociální služby Odborné sociální poradenství, konkrétně Psychodiagnostika a pracovní poradenství, poradna osobnostního růstu, Klub Anabell, Korespondenční kurz, víkendové terapeutické programy a kurzy vaření. Projektový tým usiloval o sociální začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením v souvislosti s poruchou příjmu potravy. 
Zobrazit