Centrum Anabell

Masarykova 506/37, 602 00 Brno

 

IČ: 266 06 518
DIČ: CZ 266 06 518

 

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a. s.

6183694339/0800  

 

Účet Veřejné sbírky Anabell je vedený u České spořitelny, 

číslo účtu 47 51 86 53 29/0800.

Tel.: +420 542 214 014
E-mail: posta@anabell.cz