Dárcovství

Děkujeme za zájem o podporu aktivit Centra Anabell. Stejně jako řada jiných neziskových organizací bychom se ani my neobešli bez finanční, materiální či jiné pomoci těch, kteří chtějí podpořit naše poslání.

Číslo účtu Centra Anabell:

Sberbank CZ, a.s.
42 000 833 47/6800

Veřejná sbírka Anabell:

Poštovní spořitelna
21 63 72 209/0300

Můžete nám pomoci finančně i věcným darem. Rádi vás budeme informovat o našich potřebách a naší práci.